Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017

Kształcimy w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym
Nazwa Szkoły (zawód) Czas nauki Wymagane dokumenty
POLICEALNE STUDIUM
ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH
(asystentka stomatologiczna)
1 rok świadectwo ukończenia szkoły średniej
POLICEALNE STUDIUM
HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
(higienistka stomatologiczna)
2 lata świadectwo ukończenia szkoły średniej
POLICEALNE STUDIUM
TECHNIKI FARMACEUTYCZNEJ
(technik farmaceutyczny)
2 lata świadectwo ukończenia szkoły średniej
SPOŁECZNE STUDIUM MASAŻU
(technik masażysta)
2 lata świadectwo ukończenia szkoły średniej
POLICEALNE STUDIUM OPIEKI MEDYCZNEJ
(opiekun medyczny)
1 rok świadectwo ukończenia szkoły średniej
POLICEALNA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
2 lata świadectwo ukończenia szkoły średniej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil medyczny
3-letnie
3 lata świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profil mundurowy
3-letnie
3 lata świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

Wymagane dokumenty

Jesteśmy najstarszą niepubliczną szkołą medyczną w województwie łódzkim

Jesteśmy najstarszą niepubliczną szkołą medyczną w województwie łódzkim. Do szkoły przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna). Organizacja kształcenia dostosowana jest do potrzeb naszych Uczniów, Słuchaczy. Uczęszczając do naszej szkoły możesz jednocześnie studiować, pracować, wychowywać dziecko, zajmować się domem. Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uzyskując prawo do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zapewniamy

 • wysoki poziom nauczania
 • wsparcie psychologiczne
 • indywidualną opiekę pedagogiczną
 • bezpłatną praktyczną naukę zawodu
 • twórczą i optymistyczną atmosferę
 • zaświadczenia do ZUS

Nasze atuty

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • kształcimy młodzież i dorosłych
 • rekrutujemy uczniów bez egzaminów wstępnych
 • kształcimy dla rynku pracy - wszyscy absolwenci znajdują zatrudnienie
 • umożliwiamy łączenie nauki z pracą zawodową lub studiami dziennymi
 • pobieramy umiarkowane opłaty za naukę
 • dysponujmy profesjonalną kadrą i dobrze wyposażonymi pracowniami
 • organizujemy bezpłatne kursy zawodowe i językowe
 • organizujemy warsztaty edukacyjne i sportowe w Lądku-Zdroju
Skontaktuj się z nami