Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Jesteśmy szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej

Uprawnienia Szkoły Publicznej